Ženske in dekleta

 

Socialno - kulturni dejavniki, ki preprečujejo ženskam in dekletom kakovostno zdravstveno oskrbo in doseganje višje ravni zdravja, so predvsem:

  • razlike v vplivu moči med ženskami in moškimi;
  • socialne norme, ki zmanjšajo možnost izobrazbe in manjše plače za enako delo;
  • osredotočenost le na reproduktivno vlogo ženske in
  • potencialna možnost ali dejansko izkušnja telesnega, spolnega in duševnega nasilja.