Predstavitev sekcije

 

ZGODOVINA IN USTANOVITEV


Prvi šolani fizioterapevti so zasedli delovna mesta na ginekološko porodniški kliniki v Ljubljani že leta 1954. Njihovo delo je bilo tesno povezano z uvajanjem različnih novosti iz fizioterapije  (metode za lajšanje bolečin pri porodu, galvanizacija, Keglove vaje itd.), ki jih je iz tujine prinesel  predvsem ginekolog prof. dr. Franc Novak.

Še preden je dala ameriška SFZŽ pobudo za organiziranje mednarodne organizacije fizioterapevtov za zdravje žensk (IOPTWH – International Organization of Physical Therapists in Women's Health) in bila uradno potrjena kot podgrupa na svetovnem kongresu WCPT-ja v Jokohami leta 1999, so se fizioterapevti, zainteresirani za zdravje žensk, redno sestajali v zdravilišču Dobrna, ki je že od nekdaj bilo namenjeno okrevanju ginekoloških bolnic.

Najvplivnejše je bilo sodelovanje z angleško fizioterapevtko gospo Jill Mantle, učiteljico in raziskovalko na University of East London ter predsednico angleškega združenja fizioterapevtov za zdravje žensk (ACPWH), ki je prvič prišla v Sloveniji leta 1994 in nas v eno tedenskem seminarju seznanila s profesionalnimi kompetencami fizioterapevtov na področju porodništva in ginekologije ter s širšo filozofijo in  problematiko področja zdravstvenega varstva žensk.ZFS je ustanovilo SFZŽ 3. 7. 1996 na podlagi predloženega programa delovanja, ki je zajemal naslednja izhodišča:
- voditi register članov in oblikovati merila za vstop v sekcijo,
- oblikovati sodoben pre- in post-natalni program, izboljšati fizioterapevtsko obravnavo inkontinence, raka na dojki, osteoporoze, menopavze, invalidnih žensk in starostnikov, skrbeti za varno testiranje in kondicijski trening žensk.
- organizirati redna letna srečanja in vzpodbujati izobraževanje in raziskovalno dejavnost,
- izdajati strokovne in poljudne publikacije,
- vključevati se v mednarodne organizacije fizioterapevtov za zdravje žensk,
- seznanjati širšo javnost z vlogo fizioterapevt pri zdravstvenem varstvu žensk.

 
CILJI SFZŽ


- oblikovati reprezentativno skupino fizioterapevtov zainteresiranih za delo na področju zdravja žensk znotraj Društva fizioterapevtov Slovenije – strokovnega združenja,
- vzpodbujati člane, da razvijajo posebna znanja z organizacijo relevantnih oblik vseživljenjskih strokovnih izpopolnjevanj,
- nuditi bolnikom sodobne in učinkovite fizioterapevtske storitve na področju zdravja žensk,
- razumeti poslanstvo specialnosti v aktivnem raziskovalnem delu in publiciranju, tako strokovnem kot poljudnem,
- skrbeti za dobre delovne odnose z drugimi zdravstvenimi profili ter gojiti svojo stroko v spoštljivem odnosu do drugih strok,
- promovirati in poglabljati vlogo fizioterapije na področju zdravja žensk  z informiranjem širše javnosti, profesionalne, družbene in politične.PODROČJA DELA

Pre-natalno obdobje
Na preprečevanje in lajšanje slabih telesnih in duševnih  sprememb v nosečnosti vplivamo z zdravstveno vzgojo nosečnic in vzdrževanjem dobre telesne pripravljenosti. S telesno pripravo na porod, ki vsebuje metode relaksacije, dihalne vaje, učenje dobre telesne drže in vaj ter masaže lahko bolje pripravimo žensko in tudi njenega partnerja na porod. V primerih, ko nastopijo težave, kot je bolečina v križu, v medenici ali stresna inkontinenca, smo fizioterapevti usposobljeni za klinično obravnavo omenjenih stanj.

Post-natalno obdobje
V obdobju po porodu je naloga fizioterapevta, da pomaga materi, da se čim hitreje regenerira, kar doseže z učenjem progresivnih telesnih vaj glede na njeno telesno in duševno pripravljenost. Pogoste težave, kot so občutljiv presredek, stresna inkontinenca, bolečina v križu, bolečina v medenici, poporodna depresija, ali telesna šibkost, lahko fizioterapevt zgodaj opazi in učinkovito obravnava.

Ginekološke operacije
Klinične izkušnje fizioterapevtov so neprecenljive vrednosti  pri preprečevanju in prepoznavanju bolečin in zapletov vezanih na ginekološke operacije. Priprava na operacijo, zgodnja rehabilitacija in tankočutnost fizioterapevta za njene težave, kot je inkontinenca, pelvična bolečina, otekanje nog, izkašljevanje, pareze in podobno, pripomore k hitrejšemu okrevanju in zadovoljstvu ginekoloških bolnic.