Predstavitev članov izvršilnega odbora

 

Predsednica:

Viš.pred.mag. DARIJA ŠĆEPANOVIĆ, viš. fiziot.

Življenjepis:

Darija Šćepanović

Leta 1993 je zaključila študij fizioterapije Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Izobraževanje je nadaljevala na magistrskem študiju na University of East London v Angliji. Svojo poklicno kariero je začela na tedanjem Inštitutu RS za rehabilitacijo-Soča in jo od leta 1998 nadaljevala na sedanji Zdravstveni fakulteti, Univerza v Ljubljani na Oddelku za fizioterapijo. Leta 2000 je v Angliji uspešno opravila specializacijo s področja Kontinence. Od leta 2011 je kot fizioterapevtka s specialnimi znanji zaposlena je na Ginekološki kliniki, Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Področje njenega strokovnega in raziskovalnega dela je zdravje žensk, predvsem urinska in fekalna inkontinenca ter zdravljenje mišično skeletnih težav v nosečnosti in po porodu.

Članica Združenja fizioterapevtov Slovenije je od leta 1993, članica Sekcije fizioterapevtov za zdravje žensk pa od njene ustanovitve leta 1996. Je tudi podpredsednica Mednarodnega združenja fizioterapevtov za zdravje žensk in članica Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapiji pri Ministrstvu RS za zdravje. Je gostujoči urednik pri reviji ameriške sekcije za zdravje žensk -  Journal of Women's Health Physical Therapy.

V prostem času vodi vadbo za ženske v zrelih letih, za ženske z osteoporozo in nosečnice in ženske po porodu. Veselijo jo potovanja in spoznavanje novih krajev.

 

Podpredsednica

LIDIJA ŽGUR, dipl.fiziot., strok.sod.

Življenjepis:

Lidija Žgur

Leta 1977 je zaključila študij fizioterapije Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Od prvega dneva njene poklicne kariere je zaposlena Ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Je vodja fizioterapije in dela na oddelku za intenzivno zdravljenje in nego novorojenčkov. Poleg tega že od vsega začetka dela z nosečnicami in z ženskami po porodu. Svoje zanimanje in delo vse bolj usmerja tudi v fizioterapevtsko obravnavo žensk z urinsko inkontinenco. Njen zbirni bibliografskih del obsega številna dela s področja strokovne in znanstvene dejavnosti. Je tudi soavtorica mnogih poljudno strokovnih knjižic.

Je zunanja strokovna sodelavka Zdravstvene fakultete, Univerze v Ljubljani. Članica Združenja fizioterapevtov Slovenije  je od leta 1993, članica Sekcije fizioterapevtov za zdravje žensk pa od njene ustanovitve leta 1996.

V prostem času vodi vadbo za nosečnice in skupino žensk v zrelih letih. Rada potuje, spoznava nove ljudi in njihov način življenja.

 

Odgovorna tajnica

KATJA JERE, viš.fiziot.

Življenjepis: 

Katja Jere

Leta 1992 je zaključila študij  fizioterapije na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Od leta 1993 je zaposlena na Univerzitetnem Inštitutu za rehabilitacijo – Soča v Ljubljani, na oddelku za poškodbe, periferne lezije in degenerativna obolenja. V okviru svojega dela od leta 1994  sodeluje pri vodenju  Šole proti bolečini v hrbtenici za ambulantne bolnike.

Od leta 1993 je tudi članica Združenja fizioterapevtov Slovenije  in članica Sekcije fizioterapevtov za zdravje žensk od njene ustanovitve leta 1996.

Med leti 1998 in 2009 je opravljalafunkcijo glavne tajnice pri  Združenju fizioterapevtov Slovenije in sodelovala pri organiziranju strokovnih izpopolnejvanj in kongresov slovenskih fizioterapevtov.

Sedaj sodeluje in pomaga pri organizaciji strokovnih izpopolnjevanj pri Sekciji fizioterapevtov za zdravje žensk.

V prostem času se veseli branja zanimivih knjig in potovanj.

 

Tajnica

MARTINA JURJEVEC, viš. fiziot.

Življenjepis:

Martina JurjevecV letu 1984 je na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani zaključila študij fizioterapije. V istem letu je pričela z delom v UKC Ljubljana na kirurških oddelkih in sicer na oddelku za travmatologijo, na oddelku za kardiovaskularno kirurgijo in na oddelku za nevrokirurgijo. Od leta 1993 je zaposlena na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana. Delo opravlja na oddelku intenzivne nege žensk po ginekoloških operacijah in sodeluje v porodnišnici pri obravnavi žensk in otrok po porodu.

Je članica Združenja fizioterapevtov v Sloveniji  in tudi članica Sekcije za varovanje zdravja žensk pri ZFS in pomaga pri organizaciji strokovnih izobraževanj sekcije.

V prostem času ljubiteljsko prepeva v dveh pevskih zborih in rada sega po dobri literaturi.

 

Članica predsedstva

Viš.pred.mag. GABRIJELA STARC, viš.fiziot., univ. dipl.org.

Življenjepis:

Gabrijela Starc

Leta 1972 je zaključila študij fizioterapije v Ljubljani in se takoj zaposlila na Kliniki za ginekologijo in porodništvo, kjer je bila vključena v fizioterapevtsko obravnavo porodnic, novorojencev in bolnic po ginekoloških operacijah ter materinsko šolo.

Izobraževanje je nadaljevala na Visoki šoli za organizacijo dela – zdravstvena smer in na magistrskem študiju kineziologije na Fakulteti za šport. V ZDA in Nemčiji je opravila PNF tečaje prve in druge stopnje.

Leta 2005 je prejela priznanje za posebne zasluge pri razvijanju pedagoškega, znanstvenega in strokovnega dela na Visoki šoli za zdravstvo, Univerze v Ljubljani, kjer je 30 let delovala kot predavateljica in nekajkrat kot predstojnica oddelka za fizioterapijo.

Članica Združenja fizioterapevtov Slovenije je od leta 1972. Na njeno pobudo je bil leta 1996 ustanovljena Sekcija fizioterapevtov za zdravje, katere predsednica je bila 12 let. Trenutno opravlja delo predsednice ZFS.

V prostem času vodi kondicijsko vadbo in jogo za starejše. Ima diplomo Sadhana učitelja joge I.