Članstvo

 

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!


Že od ustanovitve mednarodne organizacije fizioterapevtov za zdravje žensk (IOPTWH) v Jokohami, leta 1999, je slovenska sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk (SFZŽ) njena polnopravna in aktivna članica.

Program sekcije je skladen s svetovnimi trendi fizioterapije na področju zdravja žensk in mednarodno primerljiv. Pokriva področje prenatalnega in postnatalnega obdobja, dobo odraščanja, menopavzo in starostnike s poudarkom na ženski problematiki.

Zadnjih 10 let organiziramo in posodabljamo strokovna izpopolnjevanja v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki: terapevtske vaje za stabilizacijo hrbtenice in medenice, tečaj za vodenje telesne aktivnosti v nosečnosti in vadbo pri osteoporozi.

Članstvo SFZŽ nudi svojim članom dostop do novosti na tem področju, člani prejemajo po e-pošti glasila IOPTPWH, obvestila o strokovnih izpopolnjevanjih sekcije in drugih in imajo ugodnejše plačilo kotizacij za izpopolnjevanja v organizaciji SFZŽ.

Vse, ki ste zainteresirani za včlanitev v SFZŽ in želite biti v njej tudi aktivni (veseli smo vseh predlogov,...) prosimo, da izpolnite pristopno izjavo in da po prejeti položnici plačate članarino v višini 5 EUR. Ta članarina pokriva administracijo in članarino, ki jo mora sekcija plačevati mednarodni sekciji za posameznega člana.

 

Lep pozdrav,

Lidija Žgur

Predsednica Sekcije fizioterapevtov za zdravje žensk

OPOZORILO!

Vse dosedanje in bodoče člane Sekcije opozarjamo, da je članstvo v Sekciji namenjeno le fizioterapevtom (aktivnim in upokojenim fizioterapevtom), ki so člani Združenja fizioterapevtov Slovenije  in redno plačujejo članarino ZFS.